Aangeraden Javascript boeken.

Voorbeeldcodes 

JavaScript

 

 

JavaScript is de standaardtaal waarmee een webbrowser kan worden bestuurd vanuit de HTML-code van een webpagina.

Inhoud van de cursus

 • Inleiding
 • Data en variabelen
  • Statements
  • Variables
  • Functions
  • Expressions
  • Other elements
  • Numbers
  • Strings
  • Casting
  • Naming variables
  • Declaring variables
  • Using variables
  • Scope of variables
  • Operators
  • Precedence
 • Functies en Objecten
  • Parameters
  • Returns
  • Making objects
  • Making methods for an object
 • Flow control
  • if…else
  • while
  • for()
  • break, continue
  • objectgebonden statements
  • for..in
  • with
 • Events
  • events emuleren
  • load en unload
 • Window, Location, History, Navigator
  • De objecthierarchie
  • Window
  • Timeouts
  • Scroll, focus, blur
  • Location
  • History
  • Navigator
 • Document
  • Properties
  • bfColor en fgColor
  • colors for links
  • title, lastModified, url, referrer
  • Arrays
  • links en anchors
  • images
  • forms
  • Methods: write(ln), open, close, clear
 • Forms
  • Forms
  • methods
  • eventhandlers
 • Array, Date, Math, String

Voorbeelden:

invoercontrole
voorbeeld van het valideren van invoervelden met Javascript

lijst properties
lijstje geven van eigenschappen van het object Window

lijst properties2
lijstje geven van eigenschappen van het object Window, met een poging om geneste objecten
eveneens met een for...in lus uit te lijsten

document properties
een selectie

lijst van history

easy url
typ een url in en kies een button; dit programma vult aan met www. en .nl, .com, .org of iets anders

valuta convertor