Validatie van websites

Je wordt bij het bouwen van een website geholpen door krachtige ontwikkeltools zoals Visual Studio, Zend, Websphere of gewoon Eclipse. Toch kan een en ander tot een moeilijk te doorgronde chaos leiden, wat soms niet eens erg opvalt omdat browsers nu eenmaal zo gebouwd zijn dat ze fouten in de client side code zoveel mogelijk negeren, en zo lijkt een slecht geconstrueerde website soms toch prima te werken. Alleen als de gebruiker een andere browser gebruikt of zelfs een alternatief apparaat zoals een PDA, dan stort de website in elkaar onder een stortvloed van onverwerkbare fouten.
Verder zijn er voor mensen met zintuiglijke belemmeringen allerlei hulpmiddelen om bijvoorbeeld een website in geluid in plaats van beelden weer te kunnen geven. Op zich is HTML hier geschikt voor, maar dan moet je je wel aan bepaalde standaarden houden. De eis van toegankelijkheid wordt steeds minder vrijblijvend; bij de overheid bijvoorbeeld is dit al wettelijk verplicht gesteld.
Ik heb dit voorjaar een dag voor developers bijgewoond die Microsoft organiseerde op zijn thuisbasis in Nederland te Schiphol-Rijk, genaamd Rock my website. Er was een kennismaking met de nieuwe tool voor webdesigners, Microsoft Expression, een wedstrijd voor websitebouwers en alles stond in het teken van toegankelijkheid ofwel accessibility.
Als je je site wilt laten voldoen aan moderne toegankelijkheidseisen, dan kun je dit het beste in de volgende stappen uitvoeren:

  • 1. Stel je webpagina's in op xhtml strict (zie w3c).
  • 2. Los de foutmeldingen van je editor, bijvoorbeeld Visual Studio.NET, op.
  • 3. Valideer je site op W3C.
  • 4. Valideer je site op drempelvrij.nl.
  • 5. Valideer je site op de richtlijnen van de overheid.

Home

Populair

 Cv Developer (24409)
 Praktisch JavaScript (23865)
 Java Programmeren (23467)
 PHP & MySQL (22391)
 2in4mu (14816)
 Java Introductie (13205)
 Cv Trainer (12497)
 Perl free code (11500)
 DVDVideos (11183)
 Filosofie 1991 (10645)